wargame.hu

’48-as honvédhuszárok 15mm-ben

A szabadságharc magyar lovassága szinte csak a huszárságból állt. A kis számú nemzetőr lovasságon kívül csupán a cs. kir. hadseregben szolgált huszárezredekre támaszkodhatott a magyar hadvezetés. (tovább…)

Osztrák sorgyalogság 1848-ból

A Honvéd Miniatures harmadik szettjében ‘német’ egyenruhás osztrák sorgyalogságot kapunk 15mm-es, 1:100-as méretarányú figurákból. (tovább…)

Honvédgyalogság az 1848-as szabadságharcban

A Honvéd Miniatures második 15mm-es figuraszettjéből 10 honvéd gyalogszázadot, ezekből pedig 2 zászlóaljat állíthatunk össze. (tovább…)

Honvédtüzérség az 1848-as szabadságharcban

Az 1848-49-es szabadságharc alatt felállított magyar Honvédsereg legsikeresebb fegyverneme a tüzérség volt. Szinte a semmiből, előzmények nélkül kellett létrehozni, ennek ellenére minden ütközetben remekül helytállt, a kapott feladatait kiválóan ellátta. (tovább…)

Debreceni csata

Ahogy a szakirodalomból ismert, az 1849-es tavaszi hadjárat egyik célja az volt, hogy Windischgrätz számára lehetetlen legyen Debrecen ellen vonulni. Ezt Görgey zseniálisan el is érte, és fényes győzelemsorozata bevonult a magyar és nemzetközi hadtörténelembe.

48-as_csata_uj01 (tovább…)

Csata 1848 őszén

Október 5-én, a Hadtörténeti múzeumban játszóházat rendeztek. Ennek keretében, az óriás diorámáink árnyékában, az aradi vértanúk emlékére ’48-as csatát játszottunk a képeken látható bájos, picike 15mm-es fém modellfigurákkal. (tovább…)

Teuton sereg, 1410

A teutonokról többnyire a fekete keresztes fehér köpenyt és a szarvakkal, szárnyakkal díszített, a XIV. században oly divatos vödörsisakot és láncinget viselő lovagok jutnak az ember eszébe. Azonban a német lovagrend katonai szervezetének, felszerelésének és létszámának csúcspontját több, mint 100 évvel később érte el.

15_sz_teuton_knights_13

(tovább…)

Nagy Sándor serege

okor_makedon_01A világ talán leghíresebb hadvezére, a makedón Nagy Sándor apjától, II. Philipposz királytól egy remekül felépített és megszervezett, jól képzett harcosokból álló hadsereget örökölt, melyből apja halála után a maximumot hozta ki.
Sikerült legyőznie a korszak legnagyobb államának, a perzsa birodalomnak többszörös számbeli fölényben lévő hadseregét is. Később Phyrros itáliai hadjárata alatt több győztes csata során kamatoztatta e hadseregszervezet előnyeit. (tovább…)

Alexander Nyevszkij gyalogsága

A novgorodi fejedelem, Alexander Nyevszkij a középkor egyik legnagyszerűbb orosz államférfija és egyben hadvezére is. Először legyőzte a fejedelemségre támadó svédeket a Néva folyónál (innen a Nyevszkíj jelző), majd a mongolokkal időben békét kötve a teutonokra is döntő csapást mért, hosszú időre megszilárdítva ezzel a fejedelemség függetlenségét.

13_sz_orosz_gyalogsag_03

(tovább…)

Bersaglieri – olasz könnyűgyalogság a sivatagban

A bersaglieriket La Mamora tábornok alapította a piemonti hadsereg részeként az 1830-as években. Később, az olasz egyesítés során váltak az olasz királyi hadsereg részévé.A szó eredeti jelentése mesterlövész. A bersaglierik mozgékony könnyűgyalogosok, akiket külsőleg a széles, kakastollal díszített fövegük mellett a futólépésben tett menet különböztet meg más alakulatoktól. Különösen látványos a bersaglieri zenekarok menete, aki már látott ilyent, soha nem feledi az egyszerre trappolva futó zenekart, függőlegesen az égbe fúvó trombitáikkal. Lenyűgöző látványt nyújtanak! A kakastollat pedig a mai napig a rohamsisak mellé is feltűzik. (tovább…)