wargame.hu

X. sz-i frank lovasság, 1. rész

A VII. század elejétől Nyugat-, majd később Közép-Európában egy új germán hatalom, a frankok alapítottak birodalmat. A különböző frank királyságok egyesítése után a frank királyok uralmuk alá hajtották a mai Franciaország területét, majd a tőlük keletebbre élő germán népek ellen fordultak. Viszonylag gyors terjeszkedésüket elsősorban a korábbi, római alapokon álló hadszervezettől eltérő felépítésű haderejüknek köszönhetik. A frank hadművészet gyakorlatilag a germán hadművészet kiteljesedése, a feudális, korai „lovagi” sereg alapján.

10_sz_frank_lovassag_15

A frank lovasság félnehéz, közepes lovasságnak tekinthető, mert a lovakat ekkor még nem páncélozták. Fő támadófegyverük a kard, dárda és harci balták. Mellvértjeik, a ruhák díszítései sokáig a római birodalom mintáit követték. Ezeket teljesen csak a IX-X századtól kezdi kiszorítani, a teljes testet borító, normann típusú sodronying (hauberk).

A frank haderő a hódítások kezdetén főleg gyalogságból állt, azonban a birodalom terjeszkedésével kialakult a katonáskodó nemesi réteg, a „lovagság”. Ennek hatására a gyalogság aránya fokozatosan csökken, és szerepe másodlagos lesz. A frank lovagok az alapjai a lovagi eszmény, mítoszok kialakulásának is (Roland-ének stb.).

10_sz_frank_lovassag_18

A frank sereget a honfoglalás kori magyar hadsereg ellenfeleként építettük meg a De sagittis… című diorámánk felállításához. Ennek a hadseregnek azonban ellenfelei lehetnek még a vikingek szászok és a szaracénok, illetve az egymás ellen hadakozó frank őrgrófok, trónkövetelő főurak seregei is.

1:72-es frank sereg lovasságának elkészítéséhez a Strelets-R Carolingian Cavalry, Norman Cavalry, Norman Knights és Breton Knigts szettjei használhatók, kiegészítve a Revell Normans és Anglo-Saxons szettjében található 2-2 lovassal. Néhány lovat lecseréltem a Lucky Toys Attila and Black Huns szett lovaira, amik nagyon szépek csak nyerget kell készíteni rájuk.

10_sz_frank_lovassag_01 10_sz_frank_lovassag_02 10_sz_frank_lovassag_03 10_sz_frank_lovassag_04 10_sz_frank_lovassag_05 10_sz_frank_lovassag_06 10_sz_frank_lovassag_07 10_sz_frank_lovassag_08 10_sz_frank_lovassag_09 10_sz_frank_lovassag_10 10_sz_frank_lovassag_11 10_sz_frank_lovassag_12 10_sz_frank_lovassag_13 10_sz_frank_lovassag_14
10_sz_frank_lovassag_16
10_sz_frank_lovassag_17

, ,