wargame.hu

Brit ejtőernyősök a 2. világháborúból

Winston Churchill angol miniszterelnök 1940 júniusában – a németek nyugat-európai hadjáratát követően azonnal – utasítást adott a brit ejtőernyős csapatok felállítására. (tovább…)

Kelta lovasság

A mai Franciaország és Svájc területén élt kelta törzsek hadszervezetében igen jelentős szerepet játszott a lovasság. A tehetősebb néprétegből származó lovasok nem csak remekül ülték meg gondosan tenyésztett és képzett lovaikat, hanem megengedhették maguknak az elérhető legjobb támadó és védő felszerelést is. Ez 2-2,5 méteres dárdából, hosszú egyenes kardból, nagyméretű, többnyire kör alakú pajzsból, láncingből és díszes fémsisakból állt. A kelta lovasság különös jelentősége abból adódik, hogy az egyes törzsek csapatai gyakran szegődtek zsoldba más hadsereg tartalék, vagy különleges feladatokat ellátó egységeinek, de előfordult, hogy az alkalmazó állam hadseregének teljes lovasságát ők alkották. (tovább…)

A Bibractei csata diorámája

A sullai diktatúra után tűnik fel az egyik legnagyobb római hadvezér és államférfi, Julius Caesar. Első komoly megbízatása Gallia provincia vezetése, amit saját hírneve és a birodalom gyarapodása érdekében kíván felhasználni. A provincián kívüli gall népek belső ügyeibe sikerül beavatkoznia, és amikor a helvét népvándorlás ellen a heedus vezetés egyik szárnya segítségül hívja, hat légióval bevonul Galliába. (tovább…)

De sagittis Hungarorum libera nos, Domine!

A diorámánk címéül választott latin nyelvű ima évszázadokon át, számos nyugat-európai országban része volt az egyházi liturgiának, felidézve ezzel a honfoglaló őseink hadi sikereit. (tovább…)

A Jégmezei csata Móváron

Másodízben a 2008-as Mosonmagyaróvári Makett Kiállításon állítottuk fel a Jégmezei csatát bemutató diorámánkat.

jegmezo_movar_14

(tovább…)

Dioráma a jégmezei csatáról Duisburgban

2006-ban már részt vettünk egy hasonlóan nagyszabású dioráma megépítésében, akkor az 1066-os hastingsi csatát jelenítettük meg 4500 figurával. 2007-ben egy jóval kisebb léptékű, de még így is impozáns méretű diorámát állítottunk fel a Duisburgi Figuravásáron. (tovább…)

A híd túl közel volt… Airborne Museum, Osterbeek

A 2007-es DuZi meglátogatásakor túl közel kerültünk Arnheimhez ahhoz, hogy kihagyhattuk volna az ejtőernyős múzeum és a híres közúti híd meglátogatását, melynek birtoklásáért lezajlott harcokat „A híd túl messze van” című, mára már klasszikussá vált mozifilmből ismerhetjük. (tovább…)

1066-os Hastings-i csata diorámája

A Duisburgi Ólomkatonavásáron 2002 óta épül meg egy-egy jelentős csatát felelevenítő dioráma, amelyen általában ezres nagyságrendben kerülnek föl 20 mm-es műanyag és fémfigurák. (tovább…)