wargame.hu

A Hettita birodalom hadserege

Mika Waltari Szinuhe című történelmi regényében olvastam először a hettitákról. A könyv
főszereplője egy egyiptomi orvos, aki utazásai során bejárja a Hettita birodalmat is, részletes
betekintést engedve így, ennek az elfeledett népnek a világába. (tovább…)

Perzsa sereg gyorsfestéssel

Mindig is nagy kedvenceim voltak a korintoszi sisakos hopliták, ezért az első doboz ókori figurám a Zvzeda 1:72 méretarányú Greek Infantry szettje volt. Gyorsan ki is festettem őket és beszereztem hozzájuk a Zvezda Persian Infantry és Chariot and Cavalry szettjeit is – mindegyikből 2-2 dobozzal, mert hát ugye tanultuk, hogy a perzsák mindig sokszoros túlerőben voltak. (tovább…)

Görög-perzsa háborúk

Az egyiptomi-hettita viszály után, a görög perzsa háborúkkal folytattuk a történelmi wargame-szakkör foglalkozásait. (tovább…)

Kádesi csata az 5. b-ben

Még a fiam születésekor jött az ötlet, hogy ha majd elkezd törit tanulni, alapítok egy történelmi wargame-szakkört a sulijában. Idén szeptember 1-én lett ötödikes Árpi, megkapta az első törikönyvét és atlaszát, így hát elérkezett az idő a terv megvalósítására. (tovább…)

Római győzelmi menet

A Germania Figuren izgalmas kiegészítőket gyárt sok korszakhoz, köztük az ókori Rómához is. Ebben a képgalériában egy római győzelmi menet figurái láthatók.

okor_romai_gyozelmi_menet_01

(tovább…)

Nagy Sándor serege

okor_makedon_01A világ talán leghíresebb hadvezére, a makedón Nagy Sándor apjától, II. Philipposz királytól egy remekül felépített és megszervezett, jól képzett harcosokból álló hadsereget örökölt, melyből apja halála után a maximumot hozta ki.
Sikerült legyőznie a korszak legnagyobb államának, a perzsa birodalomnak többszörös számbeli fölényben lévő hadseregét is. Később Phyrros itáliai hadjárata alatt több győztes csata során kamatoztatta e hadseregszervezet előnyeit. (tovább…)

Kelta lovasság

A mai Franciaország és Svájc területén élt kelta törzsek hadszervezetében igen jelentős szerepet játszott a lovasság. A tehetősebb néprétegből származó lovasok nem csak remekül ülték meg gondosan tenyésztett és képzett lovaikat, hanem megengedhették maguknak az elérhető legjobb támadó és védő felszerelést is. Ez 2-2,5 méteres dárdából, hosszú egyenes kardból, nagyméretű, többnyire kör alakú pajzsból, láncingből és díszes fémsisakból állt. A kelta lovasság különös jelentősége abból adódik, hogy az egyes törzsek csapatai gyakran szegődtek zsoldba más hadsereg tartalék, vagy különleges feladatokat ellátó egységeinek, de előfordult, hogy az alkalmazó állam hadseregének teljes lovasságát ők alkották. (tovább…)

Kelta gyalogság

A Nyugat- és Közép-Európában élő néptörzseket a hellenisztikus és római világban egységesen keltának hívták. A mai Franciaország területén élő népeket a római történeti források általában galloknak nevezik. A kelta népek társadalmi berendezkedése nagyon hasonló volt. Állandó katonasággal nem rendelkeztek, az ideiglenesen felállított nagyobb hadseregek hosszabb, hódító hadjáratokra nem voltak alkalmasak. A rómainál jóval „demokratikusabb” törzsszövetségek nem tették lehetővé a sikeres katonai összefogást külső ellenségekkel szemben, sem Róma, sem a germán törzsek ellenében. (tovább…)

Julius Caesar hadserege

Julius Ceasar hadseregének magját a légiós nehézgyalogság alkotta. A köztársaság korai éveiben alakult ki a légiósok harcászati szerepük szerinti besorolása velites, hastati, princeps és triari. Marius consul, majd diktátor által végrehajtott hadsereg reform következtében a légiósok folyamatos szolgálatban lévő, fizetett zsoldosokká váltak, így fegyverzetük is egységesedett, valamennyien nehézfegyverzetet kaptak, az egyes kategóriába, már nem a társadalomban elfoglalt szerepük, anyagi helyzetük szerint, hanem harci tapasztalataik alapján sorolták be őket. (tovább…)

Római tisztek, zenészek és jelhordozók

A néhány évvel ezelőtti választékhoz képest jelentősen megnövekedett a kínálat az 1:72-es római kori szettekből. Egy korábbi cikkünkben még azzal foglalkoztam, hogy miként készíthetünk minél változatosabb vezér figurákat. Most már a Zvezda, HäT és Ceasar Miniatures is gyárt többféle szettet ehhez a korszakhoz. (tovább…)